Serwis części zamiennych

Jako centrum logistyki żniw posiadamy w stałym zapasie ok. 30.000 różnorodnych części zamiennych i możemy dzięki temu zagwarantować Państwu z wysokim prawdopodobieństwem natychmiastową zdolność dostawy.

O ile niezbędna część zamienna w danym przypadku nie byłaby jednak dostępna, to będzie ona – na życzenie – znajdować się przed Państwa drzwiami następnego dnia rano.


Poniżej znajduje się lista naszych lokalizacji wraz z podanymi osobami, z którymi można się kontaktować, odpowiednimi godzinami otwarcia oraz numerami dyżurnymi.

lokalizacje